Ngày 07-12-2017, Trường Tiểu học Hữu Đạo đón đoàn kiểm tra của sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang về thẩm định và công nhận Trường Tiểu học Hữu Đạo đạt chuẩn Quốc Gia mức độ 1