GIỚI THIỆU CHUNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỮU ĐẠO

   Địa chỉ:  Ấp Hũu Hòa Xã Hữu Đạo, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang

Email:  c1huudaochauthanh.tiengiang@moet.edu.vn

Điện thoại: (0273) 3.834.926